Kossuth-díjas, Kiváló művész, A Nemzet Színésze
SINKOVITS IMRE

A Nemzeti Színház örökös tagja

 

SINKOVITS IMRE (1928. szeptember 21. - 2001. január 18. Felesége: Gombos Katalin, Gyermeki: Sinkovits Vitai András 1952, Sinkovits Marianna 1954.) A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1951-ben végzett. 1948-tól a Belvárosi Színház, 1949-től az Ifjúsági Színház, 1950-től a Nemzeti Színház, 1958-tól a József Attila Színház tagja. 1963-ban visszatért a Nemzeti Színház társulatába, amelynek évtizedeken át meghatározó művésze. 2000-től haláláig a Pesti Magyar Színház tagja volt.

Kitüntetései:

Jászai Mari-dí­j 1955, 1962, Filmkritikusok dí­ja 1961, 1965,
Kossuth-dí­j 1966, Érdemes művész 1970, Kiváló művész 1974,
A Nemzeti Színház örökös tagja 1989,
A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje 1992,
Magyar Örökség-dí­j 1996, Örökös tag a Halhatatlanok Társulatában 1997,
Sí­k Ferenc emlékgyűrű 1998, A Nemzet Szí­nésze 2000.

"Sinkovits Imre Sámson-i erejű óriása a magyar szí­nművészetnek.
Most, hogy földi pályafutása véget ért: fényéveinek korszaka kezdődik. Az életmű sugárzása - alkotójának csillagtávolából is.
Sinkovits Imrét az Idő kiemeli közülünk és korának szorí­tásából. Földi hiúságok vásárosai, kikiáltói és kulturális népmanjai az ő magasságát már nem érik el. Rajongói nem kérhetnek tőle autógrammot, de mindenkor megfürdethetik arcukat az életmű felénk áradó sugárzásában."
Sütő András
Nekrológok:
Elment a Nemzet Szí­nésze - Magyar Nemzet
Meghalt Sinkovits Imre - Magyar Hí­rlap

Búcsúbeszédek:
Rockenbauer Zoltán: In memoriam Sinkovits Imre
Sütő András búcsúbeszéde Sinkovits Imre temetésén
Szakonyi Károly és Kállai Ferenc búcsúztatója a Magyar Színház társulata nevében,

Emlékezések:
Sütő András: FÉNYÉVEK KEZDETÉN
Szilágyi Tibor: Óbudai hózápor

 

2003. szeptember 21-én, vasárnap, FELAVATTUK SINKOVITS IMRE SZÍNMÜVÉSZ SÍREMLÉKÉT nagy művészünk 75. születésnapján, az Óbudai Temetőben (Budapest, III. Bécsi út 365-371.). A Kampfl József szobrászművész által készí­tett sí­remléket Kozma Imre atya szentelte föl. Beszédet mondott Kállai Ferenc szí­nművész.
"Mily különös, ma már szinte mágikusnak tűnő egybeesés, hogy Sinkovits Imre, a magyar szí­njátszás egyik legnagyobb művésze, éppen Madách halhatatlan műve, AZ EMBER TRAGÉDIÁJA ősbemutatójának napján született... S mily fájó, gyötrelmes valóság, hogy 75. születésnapján nem egy előadása után köszöntjük Őt szeretett közönségével együtt a Nemzeti Színház szí­npadán, hanem itt állunk sí­rja előtt, szí­vtáji szorí­tásokkal, küszködve a gyásszal, keresve a szavakat..." Tovább>>

 

 

Társulatunk néhai Kossuth-dí­jas nagy művésze, SINKOVITS IMRE, A Nemzet Szí­nésze és Belvárosi Dí­szpolgár tiszteletére, egykori lakóházán, - Budapest, V. Petőfi tér 3-5. - 2008. szeptember 23-án, kedden este 6 órakor a Belvárosi Önkormányzat emléktáblát avatott. Ünnepi beszédet mondott Rogán Antal.
Ezt követően este 7 órakor Emlékműsor volt az Aranytí­z Művelődési Központban, amelynek keretében bemutatták SINKOVITS IMRE 80. születésnapja tiszteletére megjelent, Az ember - Vallomások Sinkovits Imréről cí­mű könyvet. Közreműködtek Kubik Anna és Őze Áron szí­nművészek.
Bővebben>>


SINKOVITS_EMLKTBLA_007Több száz pályatársa és tisztelője jelenlétében 2011. január 18-án emléktáblát avattak színházunk nagy művésze, SINKOVITS IMRE halálának 10. évfordulóján, egykori lakóhelyén, Óbudán, a Zápor utcában.

Ezt követően társulatunk tagjai az Óbudai Temetőben megkoszorúzták a Nemzet Színésze sírját.

Bővebben>>

 

solteszbozse02m
Sinkovits Imre és Agárdy Gábor
- A Nemzet Színészeire emlékezett az M1 Ma reggel című műsora 2011. január 19-én, A produkció vendége Soltész Bözse színművész volt. Videó>>

Tanulmányok, könyvek:

Tarján Tamás: A NEMZET PLEBEJUSA Színház folyóirat 2001. március.
Sütő András-Czenner Mihály-Gervai András-Bóta Gábor: SINKOVITS Hungarlibri Kiadó, Budapest 2001.
Sinkovits Imre: "VÁGASZ LÁMPÁCSKÁK" Válogatott í­rások 1981-2000 Kairosz Kiadó 2001. Összegyűjtötte és szerkesztette: Balatoni Monika.
AZ EMBER - VALLOMÁSOK SINKOVITS IMRÉRŐL Szerkesztő: Spangel Péter, Tinta Könyvkiadó 2001.

Fontosabb szerepei:

ZUBOLY (Shakespeare: Szentivánéji álom),
KURRAH (Vörösmarty: Csongor és Tünde),
LIPITLOTTY (Csokonai: Karnyóné),
FOUCHÉ (Sardou: Szókimondó asszonyság),
RÁBAY (Csiky Gergely: Buborékok),
VALÉR (Moliere: A fösvény),
FRANK (Shaw: Warrenné mestersége),
LEONE KAPITÁNY (Ben Jonson: Volpone),
HIPPOLITOS (Racine: Phaedra),
CASSIUS (Shakespeara: Julius Caesar),
ORESZTÉS (Aiszkhülosz: Oreszteia),
PÁVEL (Gorkij-Brecht: Az anya),
THEODORO (Lope de Vega: A kertész kutyája),
NARRÁTOR, LORD WINTER, VÁNDOR, PLANCHET, BONACIEUX-NÉ, KULCSÁR, TÖRPE, FŐPECSÉTŐR, SZABÓ, I. CSILLÁRTISZTÁTÓ, TENGERÉSZ, I. FOGADÓS, II. FOGADÓS, AJTÓNÁLLÓ, PERJEL, BÁRÓ, RÉVÉSZ, KERTÉSZ (id. Alexandre Dumas-Roger Planchon: A három testőr),
MACHBETH (Shakespeare: Machbeth),
KÖVES FERENC (Szakonyi Károly: Életem Zsóka),
HUSZ JÁNOS (Németh László: Husz János),
ÁDÁM, LUCIFER, A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA, RABSZOLGA,
AZ ÚR HANGJA (Madách: Az ember tragédiája),
CHANCE WAYNE (Williams: Az ifjúság édes madara),
CZILLEI ULRIK (Vörösmarty: Czillei és a Hunyadiak),
MÓZES (Madách: Mózes),
DE SADE MÁRKI (Weiss: Marat halála),
DÓZSA GYÖRGY (Illyés: Testvérek),
IGAZGATÓ (Móricz: Légy jó mindhalálig),
DR. SZMUK (Illyés: Lélekbúvár),
PERELLA (Illyés: Tiszták),
TELEKI LÁSZLÓ (Illyés: Különc),
BÁNK, TIBORC (Katona: Bánk bán),
VII. GERGELY (Németh László: VII. Gergely),
GÉZA FEJEDELEM (Szabó Magda: Az a szép fényes nap),
JÓZSI BÁCSI (Németh László: Erzsébetnap),
ZRINYI MIKLÓS (Keresztury Dezső: Nehéz méltóság),
CSÁK MÁTÉ (Madách-Keresztury: Csák végnapjai),
PROSPERO (Shakespeare: A vihar),
LŐRINC BARÁT (Shakespeare: Romeo és Júlia),
GERGELY PÁTER (Márai: Kassai polgárok),
DR. SIMON PÁL (Galgóczi Erzsébet-Böhm György: Vidravas),
GOMBÖNTŐ (Ibsen: Peer Gynt),
FIRSZ (Csehov: Cseresznyéskert),
TÓT (Örkény: TÓTÉK),
DOBY LÁSZLÓ (Páskándi: Tornyot választok),
FŐINKVIZITOR (Schiller: Don Carlos,
DE BAZAN (Hugo: Királyasszony lovagja),
EINSTEIN (Dürrenmatt: Fizikusok),
PILON (Murrel-Wilson: Sarah),
BÉTISZ (Sütő: A szúzai menyegző),
BÓDI VENCEL (Sütő: Advent a Hargitán),
HECTOR BERLIOZ (Hubay: Ők tudják mi a szerelem),
DEGELMANN (Molnár: Panoptikum),
KENT (Shakespeare: Lear király),
PICKERING EZREDES (Lerner-Loewe: My Fair Lady),
VARGA TÓBIÁS (Szakonyi: Vidám finálé),
MAURICE (A. Bergman: Társasjáték New Yorkban),
KOSZTA SÁMUEL (Csiky Gergely: A nagymama),
SZTELLIÁRISZ (Nestroy-Heltai-Fekete: Lumpáciusz Vagabundusz),
BOLYAI JÁNOS (Kocsis István: Bolyai János estéje),
AEGEON (Shakspeare: Tévedések ví­gjátéka),
SCHULLER MEDÁRD (Sütő: Balkáni gerle),
JÁCINT ATYA (Molnár: A hattyú),
MILLER, MUZSIKUS (Schiller: Ármány és szerelem),
TUDÓS (Vörösmarty: Csongor és Tünde) - A halála előtti estén, 2001. január 17-én ezt a szerepet játszotta.

Filmek:

KÜLÖNÖS HÁZASSÁG,
BECSÜLET ÉS DICSŐSÉG,
TELJES GŐZZEL,
VIHAR,
ERKEL,
FÖLTÁMADOTT A TENGER,
A HARAG NAPJA,
ÉLETJEL,
HINTÓNJÁRÓ SZERELEM,
GÁBOR DIÁK,
KÜLÖNÖS ISMERTETŐJEL
SZAKADÉK,
CSODACSATÁR,
A NAGYROZSDÁSI ESET,
KÜLVÁROSI LEGENDA,
PRÓBAÚT,
FÜRE LÉPNI SZABAD,
PRÓBAÚT,
ALBA REGIA,
KÉT FÉLIDŐ A POKOLBAN,
LEGENDA A VONATON,
PÁRBESZÉD,
ÁLMODOZÁSOK KORA,
A TIZEDES MEG A TÖBBIEK,
ÉS AKKOR A PASAS...
VÁLTOZÓ FELHŐZET,
EGRI CSILLAGOK,
EGY SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA,
AZ ÖZVEGY ÉS A SZÁZADOS,
AZ ALVILÁG PROFESSZORA,
SZEMTŐL SZEMBE,
ISTEN HOZTA ŐRNAGY ÚR,
AZ ALVILÁG PROFESSZORA,
SZEMTŐL SZEMBE,
SZERELMI ÁLMOK,
ILLATOS ÚT A SEMMIBE,
ÉKEZET,
BUNKER,
KINEK A TÖRVÉNYE,
NAPLEMENTE DÉLBEN,
HONFOGLALÁS,
RETUR

Televizió:

FENN MÁR BÉKE VAN,
NŐ A BARAKKBAN,
TÓBIÁS ÉS A TÖBBIEK,
AZ ARANYKESZTÜ LOVAGJAI,
ÉN, PRENN FERENC,
FÉRFIAK MESÉLIK,
FELELET,
FÖLDÜNK ÉS VIDÉKE,
A KÉPMUTATÁS SZÉPSÉGEI,
BUNKER,
KIÁLTS VÁROS!
A SIPSIRICA,
A KÜLÖNC,
CSILLAG A MÁGLYÁN,
A WATERLOÓ CSATA,
BRIGITTA,
KEGYENC,
KAVIÁR ÉS LENCSE,
FÖLDI KACAJ,
CZILLEI ÉS A HUNYADIAK,
CHALIE NÉNJE,
A FÉSZEK MELEGE,
PEER GYNT,
APASZÁV,
AZ ÚJ FÖLDESÚR,
TÜRÉSHATÁR

"Mózes meghalt! - Le térdre, nemzetem !
Prófétád sí­rba szállott, és vele
A kétes küzdés fájdalmas kora. -
De óh, ne hidd, hogy meddő volt azért
E gyászkor. - Nem, nem, az szülé ez újat,
Melynek csak kí­nja volt övé - virága
Miénk lesz, hogyha az új nemzedék -
Bátran s győzelmi hittel lép belé. - "

Madách Imre

 

Sinkovits Imre MÓZES szerepében

További szakirodalom:

Érdi-Szegvári: A halhatatlanok társulata - 2003., Bp., Sensus Kiadó Kft.,
"Jó éjt, nagyságos Fejedelem!" - Emlékkönyv Sinkovits Imréről - Budaörs, 2003.Szerkesztő: Siklós Endre,
Galgovics Tamás: Egressytől Sinkovitsig - 2002., Bp., Palatinus Könyvkiadó
Sinkovits Imre - "Vigasz-Lámpácskák" - 2001., Bp., Kairosz Kiadó;
Szerkesztő: Balatoni Monika
Magyar Színházművészeti Lexikon - Akadémiai Kiadó, Bp., 1994.
Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger... 1956, Népszava Kiadó, Bp., 1990.
Kortárs Magyar Szí­nészlexikon - Magazin Kiadó, Bp., 1991.
Nádor Tamás: Múzsák és mesterek / Sinkovits Imre - Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Bp., 1984.
Ki Kicsoda a mai magyar filmművészetben? - Bp., 1983. - Kiadja a MOKÉP, Bp., 1983.
Új Filmlexikon - Akadémiai Kiadó, II. kötet, Bp., 1973.
Sándor Iván: Ásni a rejteket... Arcok, Szerepek - interjú kötet - Bp., 1971.
Hont - Staud: Színházi Kislexikon - Gondolat Kiadó, Bp., 1969.
Lelkes Éva: Vallomás szóban és szerepben - Sinkovits Imre - Film Színház Muzsika, Bp., 1961. 34. sz.

 

 
Hirdetés
HÍRLEVÉL
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Choose your Levitra 20mg or Tadalafil on this web-site: